Prima       Contact       Harta
Actualizat la: 16.11.2017
 Facebook        Youtube         Flux RSS         Widget Informer      

Prima   -  Transparenţa decizională   -  Anunțuri inițierea elaborării

Anunțuri inițierea elaborării

»»  Anunţ privind iniţierea elaborării Legii privind performanţa energetică a clădirilor şi Legii privind modificarea unor acte legislative

În prezent, problema sporirii eficienţei energetice în toate sectoarele economiei este una prioritară pentru Republica Moldova.

Clădirile consumă circa 45% din consumul total de energie în ţară, avînd cel mai mare potenţial de reducere a consumului. Din aceste considerente, eficienţa energetică în clădiri trebuie să ocupe un loc special în politica promovată de Republica Moldova.

În acest sens, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, cu suportul proiectului internaţional finanţat de Fondul de Acţionari al Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, a iniţiat elaborarea proiectului Legii privind performanţa energetică a clădirilor, care va crea cadrul juridic şi mecanismele necesare pentru promovarea îmbunătăţirii performanţei energetice a clădirilor în republică. Prin acest proiect de lege se va transpune în legislaţia naţională Directiva nr. 2010/31 din 19 mai 2010 a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 mai 2010 privind performanţa energetică a clădirilor.

În vederea eficientizării procesului de armonizare a cadrului legislativ, solicităm respectuos implicarea activă a tuturor subiecţilor interesaţi prin prezentarea sugestiilor în acest sens.

Propunerile urmează a fi transmise, până la data de 31 august 2012, în scris - la adresa: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, str. Cosmonauţilor, 9, mun. Chişinău, MD 2005, Republica Moldova, prin fax - la nr. (022) 227 223 sau la adresa de e-mail: iurii.socol@mdrc.gov.md.

Persoana de contact: Iurii Socol, şef al Direcţiei reglementări tehnico-economice, tel: (022) 204 599.

 

»»  Anunţ privind iniţierea elaborării politicii publice "Reformarea sistemului de documente normative în construcţii. Către standardele de performanţă în construcţii"

Transformările majore care au avut loc în ultimii decenii (căpătarea independenţei Republicii Moldova şi schimbarea tipului sistemului economic; dezvoltarea şi aplicarea pe plan mondial a noii abordări privind reglementarea tehnică a construcţiilor şi trecerea la standardizarea voluntară; dezvoltarea rapidă a progresului tehnologic în construcţii, etc.) au determinat învechirea morală a circa 2000 de documente normative în construcţii, elaborate pe timpurile existenţei fostei U.R.S.S. şi aplicate pînă în prezent în Republica Moldova, şi apariţia unor disfuncţionalităţi în sistemul naţional de documente normative în construcţii.

Nivelul de dezvoltare tehnică a construcţiilor în ţările europene şi politica privind integrarea europeană promovată de Republica Moldova determină vectorul principal al dezvoltării sectorului construcţiilor: armonizarea legislaţiei şi normativelor naţionale cu directivele şi standardele europene.

Implementarea directivelor şi standardelor europene în Republica Moldova necesită transformare esenţială a sistemului naţional de documente normative în construcţii. Această transformare se referă atît la cadrul legal şi instituţional, cît şi la conceptele şi principiile de normare tehnică şi standardizare în construcţii.

În acest context, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor a iniţiat elaborarea Studiului analitic "Sistemul de documente normative în construcţii în Republica Moldova: provocări şi perspective în contextul integrării europene" şi elaborarea, în baza acestui studiu, a Propunerii de politică publică "Reformarea sistemului de documente normative în construcţii. Către standardele de performanţă în construcţii".

În vederea eficientizării procesului de elaborare a documentelor sus-menţionate, solicităm respectuos implicarea activă a tuturor subiecţilor interesaţi prin prezentarea sugestiilor în acest sens.

Propunerile urmează a fi transmise, pînă la data de 14 septembrie 2012, în scris - la adresa: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, str. Cosmonauţilor, 9, mun. Chişinău, MD 2005, Republica Moldova, prin fax - la nr. (022) 227 223 sau la adresa de e-mail: iurii.socol@mdrc.gov.md.

Persoana de contact: Iurii Socol, şef al Direcţiei reglementări tehnico-economice, tel: (022) 204 599.

 

»»  Anunț privind inițierea elaborării modificărilor și completărilor Legii condominiului în fondul locativ

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor anunță inițierea elaborării modificărilor și completărilor Legii condominiului în fondul locativ nr. 913/2000, în condițiile prevederilor HG nr. 707 din 20.09.2011 cu privire la unele măsuri de eficientizare a funcționării sistemelor de alimentare centralizată cu energie termica, precum și ale HG nr. 411 din 09 iunie 2011, cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru remedierea situaţiei în domeniul construcţiei de locuinţe pe anii 2011-2012.

Scopul modificărilor legii este de a elucida aspectele ce țin de constituirea,  înregistrarea și  administrarea condominiului pentru a elimina lacunele existente.

În cadrul grupului de lucru au fost incluși reprezentanți ai Primăriei mun. Chişinău, Primăriei mun. Bălți, Ministerului Economiei, Tineretului şi Sportului, Afacerilor Interne, Apărării, Federaţia Patronală „CONDRUMAT", Federaţia Sindicatelor „SINDICONS", Asociația Patronală a Serviciilor Publice din Republica Moldova, Comitetul Republican al Sindicatului Lucrătorilor din Sfera Deservirii Sociale şi Producerii de Mărfuri „SINDICOMSERVICE", și ai Asociației obștești Uniunea Republicană a Asociațiilor de Coproprietari în Condominiu  „Gestionarul".

Organizațiile și instituțiile interesate pot interveni cu propuneri asupra redactării și completării legii.

Rugăm să ne prezentați propunerile la nr. de  tel. 204-558 - Direcției locuințe sau prin  e-mail: mariana.efros@mdrc.gov.md.

 

 

 

»»  MDRC anunță inițierea elaborării Planului de elaborare/revizuire sau modificare a documentelor normative în construcţii(pentru anii 2014-2019)

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor anunță inițierea elaborării Planului multianual de elaborare/revizuiresau modificare a documentelor normative în construcţii(pentru anii 2014-2019), în conformitate cu prevederile NCM A.01.03-96.

De asemenea, conform art. 10 al Legii nr. 590 din 22.09.1995 cu privire la standardizare Institutul Naţional de Standardizare (INS) a inițiat elaborarea proiectului Programului de standardizare naţională pentru anul 2014 în baza propunerilor părţilor interesate.

Documentelor normative și standardele în construcții, ce vor fi propuse pentru a fi elaborate și adoptate, trebuie să susţină obiectivele trasate în documentele de politici naţionale, să contribuie la implementarea directivelor europene şi la eliminarea barierelor tehnice în calea comerţului.

Propunerile urmează a fi transmise, până la data de 01decembrie 2013, în scris - la adresa: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, str. Cosmonauţilor, 9, mun. Chişinău, MD 2005, Republica Moldova, prin fax - la nr. (022) 227 223 sau la adresa de e-mail: gheorghe.croitoru@mdrc.gov.md.

Persoana de contact: Gheorghe Croitoru, şef al Direcţiei reglementări tehnico-economice, tel: (022) 204 599.

Tabel_propuneri.docx

__Nota_de_arg._la_DNC_FAZA_1_cerinte__structura_red003.docx

 

 

 

 

 
Arrow Prev

              

                           
                   
                   

                                                         

Arrow Next
      Ridică sus
Telefon de încredere:
(+373 22) 20-45-76
Tel.:(+373 22) 20-45-81
Fax: (+373 22) 22-07-48
  Adresa: MD-2005 mun. Chişinău, str. Constantin Tănase 9

Total vizitatori: 1754196 | Vizitatori ieri: 1292 | azi: 491 | Online: 33


Servicii