Prima       Contact       Harta
Actualizat la: 16.11.2017
 Facebook        Youtube         Flux RSS         Widget Informer      

Prima   -  Transparenţa decizională   -  Anunţuri consultare publică

Anunţuri consultare publică

 
16.02.2017
ANUNŢ privind iniţierea consultărilor publice asupra proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Planului de Acțiuni privind implementarea Strategiei naționale de dezvoltare regională pentru anii 2016-2020
În conformitate cu prevederile Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional, Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor anunță, începând cu 16 februarie, 2017, inițierea consultărilor publice asupra proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Planului  de Acțiuni privind implementarea Strategiei naționale de dezvoltare regională pentru anii 2016-2020.Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Planului de Acțiuni privind implementarea Strategiei naționale de dezvoltare regională pentru anii 2016-2020 a fost elaborat în temeiul prevederilor art. 2 din Legea
    
16.03.2016
Anunț privind inițierea procesului de monitorizare a legislației
Anunț privind inițierea procesului de monitorizare a legislației
    
   
16.03.2016
Anunț privind inițierea procesului de monitorizare a legislației
Anunț privind inițierea procesului de monitorizare a legislației
    
05.06.2014
Dezbateri publice asupra proiectului Codului Urbanismului și Construcțiilor
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor anunță organizarea dezbaterilor publice asupra proiectului Codului Urbanismului și Construcțiilor (redacția din 20 mai 2014, plasată pe site-ul MDRC: www.mdrc.gov.md, la rubrica Transparența decizională/proiecte de documente).
    
   
22.11.2013
MDRC solicită avizarea repetată a Proiectelor ”Planurilor de amenajare a teritoriului raioanelor Briceni şi Edineţ”
Proiectele Planurilor de amenajare ale teritoriilor raioanelor Briceni şi Edineţ sînt elaborate de institutul "Urbanproiect" în conformitate cu Tema-program şi Contractul nr. 4-P/15612 din 11 decembrie 2012 semnat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor.
    
04.12.2012
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor inițiază consultarea publică a proiectului Hotărîrii Guvernului „cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.662 din 10.11.2009"
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor inițiază consultarea publică a proiectului Hotărîrii Guvernului „cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.662 din 10.11.2009"
    
   
15.11.2012
MDRC anunţă iniţierea consultărilor publice a proiectului normativului în construcții NCM " Proiectarea şi construcţia mansardelor la clădirile civile. Norme de proiectare"
Reeșind din faptul că în Republica Moldova şi în special în mun. Chişinău s-a intensificat construcţia mansardelor la blocurile de locuit existente, precum şi la celelalte clădiri cu altă destinaţie, precum și multiplele semnale de la societate (prin intermediul televiziunii, petiţiilor, prin discuţii individuale, etc.) privind problemele care apar în procesul de proiectare și executarea lucrărilor de construcție a mansardelor la clădirile existente, Ministerul a decis iniţierea documentului de normativ care va înlocui Codul practic CP C.01.03-2004 “Proiectarea şi construcţia mansardelor”.
    
05.11.2012 - 30.11.2012
Proiect de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Proiectul dat a fost iniţiat pentru modificarea legislaţiei în scopul admiterii executării de construcţii pe loturile întovărăşirilor pomicole
    
   
22.10.2012
MDRC inițiază consultări publice
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor inițiază procesul de consultări publice pe marginea proiectului Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională 2012-2015.
    
28.09.2012
MDRC anunţă iniţierea consultărilor publice a proiectului Legii privind performanţa energetică a clădirilor şi proiectului Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
MDRC anunţă iniţierea consultărilor publice a proiectului Legii privind performanţa energetică a clădirilor şi proiectului Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
    
   
28.08.2012
MDRC anunță consultări publice asupra Proiectului de Politică Publică (PPP) elaborat, privind reformarea sistemului de documente normative în construcții
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor inițiază consultări publice asupra Proiectului de Politică Publică (PPP) elaborat, privind reformarea sistemului de documente normative în construcții. Obiectivul principal al PPP este dezvoltarea sistemului național de documente normative în construcții (SDNC) și transformarea acestuia într-un sistem coerent și consistent, bazat pe practicile mondiale și armonizat cu sistemul european de reglementari și standarde.
    
   
Arrow Prev

              

                           
                   
                   

                                                         

Arrow Next
      Ridică sus
Telefon de încredere:
(+373 22) 20-45-76
Tel.:(+373 22) 20-45-81
Fax: (+373 22) 22-07-48
  Adresa: MD-2005 mun. Chişinău, str. Constantin Tănase 9

Total vizitatori: 1754196 | Vizitatori ieri: 1292 | azi: 491 | Online: 33


Servicii